Спестете пари от разходи за отопление и намалете своя въглероден отпечатък

Общинският съвет на Бостън са осигурили безвъзмездно финансиране от Министерството на бизнеса, енергетиката и индустриалната стратегия (BEIS) за изпълнение на програма, целяща да подпомогне собствениците на жилища и наемодателите да направят подобрения в енергийната ефективност на своите имоти.

За да отговаряте на условията за отпускане на безвъзмездна помощ, Вашият имот трябва да има клас на енергопотребление „E“, „F“ или „G“ и доход на домакинство по-нисък от £30,000 или да получава определени помощи.

Безвъзмездна помощ до £10,000 ще бъде на разположение на собствениците на жилища и до £5,000 на наемодатели, като от наемодателите се изисква да финансират сами една трета от цената на строителните работи.

greenhomesgrants@boston.gov.uk     07385 025 273

Тази информация е достъпна и на други езици. Моля, посетете www.mybostonuk.com/climatechange