Keeping Lincolnshire Safe

Keep Lincolnshire Safe

1) Follow Government guidelines:
wash hands – cover face – make space

2) Get a test if you have:
High temperature – new continuous cough – change in sense of smell or taste

3) Book a test:
www.nhs.uk/coronavirus or call 119

4) If you have symptoms or test positive:
Stay home for 10 days – other members of your household should stay home for 10 days

LATVIAN

Dariet Linkolnšīru Drošu

1) Ievērojiet valdības vadlīnijas:
mazgā rokas – nosedz seju – ievēro attālumu

2) Nododiet testu, ja jums ir:
Augsta temperatūra – nesens nepārtraukts klepus – ožas vai garšas izjūtas izmaiņas

3) Rezervējiet testu:
www.nhs.uk/coronavirus  vai zvaniet 119

4) Ja jums ir simptomi vai testa rezultāts ir pozitīvs:
Palieciet mājās 10 dienas – pārējiem no jūsu mājsaimniecības vajadzētu palikt mājās 10 dienas

BULGARIAN

Пазете Линкълншир в безопасност

1) Спазвайте указанията на правителството:
Мийте ръцете си – носете маска – спазвайте дистанция

2) Тествайте се, ако имате:
Висока температура – новопоявила се упорита кашлица – промяна в обонянието

3) Запазете час за тест:
www.nhs.uk/coronavirus или позвънете на 119

4) Ако проявявате симптоми или резултатите Ви са положителни:
Останете вкъщи за десет дни – останалите членове от домакинството трябва да останат вкъщи в продължение на 10 дни

ROMANIAN

Păstrați Lincolnshire în Siguranță

1) Respectați orientările Guvernului:
Spălați-vă pe mâini – purtați mască – păstrați distanța

2) Faceți un test dacă aveți:
Febră – tuse nouă continuă – schimbare a mirosului sau a gustului

3) Programați-vă pentru efectuarea tesului :
www.nhs.uk/coronavirus  sau apelați la 119

4) Dacă aveți simptome sau sunteți testat pozitiv:
Autoizolați-vă la domiciliu timp de 10 zile –  ceilalți membri ai familie dvs. ar trebui să ramână acasă timp de 10 zile.

RUSSIAN

Сохраним Линкольншир в безопасности

1) Следуйте рекомендациям правительства:
мойте руки – прикрывайте лицо – соблюдайте дистанцию

2) Сделайте тест, если у вас:
высокая температура – непрерывный кашель недавного происхождения – изменение чувств обоняния или вкуса

3) Закажите тест:
на сайте www.nhs.uk/coronavirus или позвонив по номеру 119

4) Если у вас есть симптомы или результат вашего теста положительный:
оставайтесь дома в течение 10 дней – остальные ваши домочадцы должны оставаться дома в течение 10 дней

LITHUANIAN

Išsaugokime Linkolnšyrą saugų

1) Laikykitės vyriausybės nurodytų gairių:
plaukite rankas – užsidenkite veidą – laikykitės atstumo

2) Pasidarykite testą, jei turite:
aukštą temperatūrą – neseniai įgytą nuolatinį kosulį – pasikeitė jūsų kvapo ar skonio pojūčiai

3) Užsisakykite testą:
tinklalapyje www.nhs.uk/coronavirus arba paskambinę numeriu 119

4) Jei turite simptomų arba jūsų testo rezultatas yra teigiamas:
likite namuose 10 dienų – kiti jūsų namiškiai turėtų likti namuose 10 dienų

POLISH

Zadbaj o bezpieczne Lincolnshire

1) Postępuj zgodnie z wytycznymi rządu:
Myj ręce – zakryj twarz – zachowaj dystans

2) Zrób test, jeśli masz:
Wysoką temperaturę – nowy, ciągły kaszel – zmianę węchu lub smaku

3) Zamów test:
www.nhs.uk/coronavirus lub zadzwoń pod 119

4) Jeżeli masz symptomy lub test jest pozytywny:
Zostań w domu przez 10 dni – pozostali domownicy powinni zostać w domu przez 10 dni