Oszczędzaj pieniądze na kosztach ogrzewania i zmniejsz emisję dwutlenku węgla

Rada Hrabstwa Boston pozyskała fundusze z Departamentu Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) na wdrożenie programu mającego na celu pomoc właścicielom domów i wynajmującym w dokonaniu ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej ich nieruchomości.

Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, Twoja nieruchomość musi mieć ocenę charakterystyki energetycznej E, F lub G oraz dochód gospodarstwa domowego poniżej 30 tys. funtów lub otrzymywać określone świadczenia.

Dotacje w wysokości do £10,000 będą dostępne dla właścicieli-mieszkańców i do £5,000 dla wynajmujących – przy czym wynajmujący są zobowiązani do sfinansowania jednej trzeciej kosztów prac we własnym zakresie.

greenhomesgrants@boston.gov.uk     07385 025 273

Informacje te są dostępne w innych językach. Proszę odwiedzić stronę www.mybostonuk.com/climatechange