Travelling safely by walking-cycling

Walking and cycling

 • Commuting safely
 • Consider walking or cycling on your journey
 • This will reduce pressure on public transport
 • Where possible keep a suitable distance from others
 • If possible sanitise your hands before and after your trip

BULGARIAN

Ходене и каране на велосипед

 • Безопасно придвижване
 • Обмислете ходене или каране на колело
 • Това ще намали натиска върху обществения транспорт
 • Спазвайте подходяща дистанция където е възможно
 • Ако е възможно дезинфекцирайте ръцете си преди и след пътуването

LITHUANIAN

Ėjimas pėstute ir važiavimas dviračiu

 • Saugiai nusigaukite į darbą ir atgal
 • Apsvarstykite ėjimo pėstute arba važiavimo dviračiu galimybę
 • Tai sumažintų grūstį viešajame transporte
 • Jei galite, laikykitės tinkamo atstumo nuo kitų
 • Jei įmanoma, dezinfekuokite rankas prieš kelionę ir po jos

ROMANIAN

Plimbarea și mersul cu bicicleta

 • Faceți naveta în condiții de siguranță
 • Luați în considerare mersul pe jos sau cu bicicleta în călătoria dvs.
 • Acest lucru va reduce presiunea asupra transportului public
 • Dacă este posibil, păstrați o distanță adecvată față de ceilalți
 • Dacă este posibil, igienizați-vă mâinile înainte și după călătorie

LATVIAN

Walking and cycling/Pastaigas un riteņbraukšana

 • Pārvietojaties drošā veidā
 • Apsveriet iespēju iet kājām, vai braukt ar velosipēdu
 • Tas samazinās sabiedriskā transporta slodzi.
 • Kur iespējams, ievērojiet piemērotu distanci no citiem
 • Ja iespējams, pirms un pēc ceļojuma lietojiet dezinfekcijas līdzekli rokām.

POLISH

Spacery i jazda na rowerze

 • Poruszaj się bezpiecznie
 • Rozważ podróżowanie rowerem lub spacer
 • Pomoże to zredukować przeludnienie w transporcie publicznym
 • Jeżeli to możliwe, utrzymaj wymagany dystans
 • Jeżeli to możliwe, użyj odkażacza do rąk przed i po podróży