Vienā piegājienā samaziniet apkures izmaksas un oglekļa emisijas

Bostonas pilsētas pašpārvalde ir vienojusies ar Uzņēmējdarbības, Enerģētikas un Rūpnieciskās Stratēģijas Departamentu (BEIS) par dotācijas finansējuma piešķiršanu programmai, kuras mērķis ir sniegt atbalstu māju īpašniekiem un namīpašniekiem, kuri vēlas uzlabot savu īpašumu energoefektivitāti.

Dotāciju var saņem īpašumi, kuru energoefektivitātes rādītājs ir E, F vai G, un kuru mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz £30 000 vai kas saņem noteiktus pabalstus.

Cilvēkiem, kuri dzīvo sev piederošā īpašumā, būs pieejama līdz £10 000 liela dotācija, un namīpašniekiem — līdz £5 000, ar nosacījumu, ka namīpašnieki sedz vienu trešo daļu no darba izmaksām.

greenhomesgrants@boston.gov.uk     07385 025 273

Informācija ir pieejama arī citās valodās. Lūdzu, apmeklējiet www.mybostonuk.com/climatechange